شکلات دارک با فیلینگ بادام زمینی کرانچی(فویتین) و کارامل

شکلات دارک با فیلینگ بادام زمینی کرانچی(فویتین) و کارامل