فندق بدلیل کمتر بودن روغن آن پس از خرد شدن بسیار ریز شده و حالت پودری پیدا میکند به این دلیل پس از روکش کردن شکلات میلک با خرده های فندق روی ترافل با یک لایه نازک از شکلات خالص پوشش داده میشود تا فندق اضافه شده به ترافل از آن جدا نگردد.