4/5 - (2 امتیاز)

شگلاتهای گاناش در جهبه های بسیار لوکس جیدمان و عرضه میشوند و سه اندازه ی متفاوت دارند:

شکلات جعبه ای
شکلات جعبه ای

یک عددی(مناسب هدیه مراسم های مختلف)

شکلات جعبه ای
شکلات جعبه ای

باکس مستطیل شکل هفت عددی

شکلات جعبه ای
شکلات جعبه ای

باکس بزرگ بیست و پنج عددی میباشد.

شکلات جعبه ای
شکلات جعبه ای